De gezinsfase

In de gezinsfase draai je mee in het gezin. Er is veel ongevraagde begeleiding. De gezinsfase is een voorloper van de op kamers fase en is met name geschikt voor jongeren en jong volwassene waar het interactiepatroon thuis moeizaam verloopt. Je hebt makkelijk strijd en ruzie met je ouders wellicht en wilt dit patroon doorbreken. Even afstand nemen van thuis wonen kan dan helpend zijn maar niet in de vorm van pleegzorg. Dat is een stap te ver. Je wilt echt wel versneld zelfstandig worden en hebt daarbij begeleiding nodig. Omdat dit te maken heeft met alle facetten van het dagelijks leven kom je in de gezinssetting waarin er heel veel informeel contact is met de begeleiding.

In een gezin is er meer toezicht dan in een studentenhuis en meer regels. In de gezinsfase conformeer je je aan die regels. Die regels worden gemaakt door de ouders, die staan aan het hoofd van het gezin. Alleen dan kun je (deeltijd dus niet 24/7 maar bijvoorbeeld 4 dagen in de week) onderdeel zijn van het gezin. Je hoeft je echt niet altijd voorbeeldig te gedragen; maar disrespect wordt niet getolereerd. Is er respect: dan kan er heel veel.

Je bent niet in pleegzorg, je bent volwassen en je hebt ook je eigen plek waar je woont en leeft buiten het privé gedeelte van het gezin. Het gezin biedt gewoon even houvast en huiselijkheid. Er wordt gekookt, je mag aansluiten om een avondje tv te kijken, of gewoon om wat aanspraak en gezelligheid te hebben. Maar je mag er net zo goed voor kiezen om een avond door te brengen op je kamer, of met vrienden. Of natuurlijk: bij je eigen ouders!

Kenmerken van de fase

 • Kenmerken (niet verplicht, maar richtinggevend): 
 • Je bent nog jong (onder 19 jaar)
 • Je hebt nog veel moeite om je hulpvragen te stellen
 • Je wilt wel, maar merkt dat daad bij het woord voegen moeite kost
 • Je hebt nog weinig tot geen ervaring met dagelijkse zelfzorg zoals koken, huishouden, boodschappen
 • Je kunt onvoldoende een dag of weekritme vasthouden
 • Je bent nog sterk impulsief: korte termijn en lange termijn consequenties va je keuzes zijn niet in balans. Je maakt impulsieve keuzes met onvoldoende oog voor de gevolgen op langere termijn.
 • Je hebt nog behoefte aan de structuur maar ook gezelligheid van ‘het gezin’ maar thuis lukt dit onvoldoende.
 • Je wilt leren, ontwikkelen
 • Je hebt nog behoefte aan een stuk gezin maar ook om je eigen leven te gaan leiden

 Leerdoelen passend bij deze fase

In deze fase passen bijvoorbeeld de volgende leerdoelen:

 • een succesvol dag en weekrimte opbouwen en leren hanteren
 • goede zelfzorg
 • leren je omgeving opgeruimd te houden en schoon te maken
 • verantwoordelijkheid nemen voor huishouden
 • je financiële situatie leren kennen

De praktische zaken in deze fase:

In principe betaal je in de gezinsfase en je kamerhuur, en kostgeld voor de dagen dat er voor je gekookt wordt. Dat is minimaal 4 dagen, maar kan ook 7 dagen per week zijn. Wanneer noodzaak, dan is het mogelijk om volledig door WMO gefinancierd te leven (dus dat ook huur en kostgeld betaald worden). Maar dit is in principe alleen mogelijk als de gemeente hierin voorziet en wat ons betreft als je echt geen mogelijkheid hebt, en ook je ouders niet, om te voorzien in de kosten voor dagelijks leven. Normaal in beschermd wonen is dat wonen en zorg gescheiden zijn en je zelf verantwoordelijk bent voor de kosten voor wonen en leven.

In principe gaan wij uit van product beschermd wonen midden in deze doelgroep.