Regelgeving en voorwaarden Begeleid wonen

wij hebben natuurlijk een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. En we hebben duidelijke regels waaraan je je hebt te houden. Daarnaast zijn er ook redenen waarom wij niet de beste plek voor je zijn, en je niet terecht kunt. Dit lees je allemaal hier.

Je hebt een diagnose (binnen het) autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in de DSM IV of V.

Of

Je hebt een andere grondslag om in aanmerking te komen voor beschermd wonen. Of die grondslag passend is in wonen op de Molenstraat, is aan de eigenaars om te bepalen in nauw overleg met jou.

 • Je volgt een opleiding aan een MBO, HBO of gaat dat binnen 3 maanden doen.
 • Je bent minimaal 18 jaar, of wordt 18 binnen een half jaar nadat je bij Timmers training en begeleiding start.
 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een WMO maatwerkvoorziening voor beschermd wonen die aansluit bij de dienstverlening die je bij Timmers Training en begeleiding wilt inkopen.
 • Je bent gemotiveerd om je opleiding te halen.
 • Je bent gemotiveerd om te werken aan het vergroten van je zelfstandigheid.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt.
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken met begeleiding.
 • Je staat toe dat we nauw samenwerken met je ouder(s) en je kunt ook op hun terugvallen als het nodig blijkt.
 • Je hebt een gezond dag- en nachtritme of wilt dit ontwikkelen: dit betekent overdag wakker zijn en ’s nachts slapen, tenzij je in een nachtploegendienst werkt.
 • Je bent aanwezig bij het wekelijkse gezamenlijke eten in het wooninitiatief en neemt actief deel aan het wekelijkse bewonersoverleg.
 • Je houdt je aan de huisregels van het terrein van de Molenstraat 44.