Jouw privacy en jouw gegevens

Medisch beroepsgegeheim en ethische code

Alle gegevens die verwerkt worden binnen stichting Kumbaya, vallen onder het medisch beroepsgeheim en zijn daarmee beschermd middels diverse wetgevingen en ethische codes. De gedragsdeskundigen zijn aangesloten in het BIG register, en aangesloten bij beroepsvereniging NIP. Alle personeelsleden vallen onder SKJ registratie. Zij zijn middels contract gebonden aan de geldende wet- en regelgeving rondom privacy en geheimhouding. 

Opslag van clientgegevens

Er wordt gebruik gemaakt van het cliëntsysteem Zorgadmin en ZilliZ en voor tijdelijke opslag wordt Sharepoint/ Teams gebruikt. 

Er wordt gewerkt op devices van de organisatie die op afstand beheert worden en ook op afstand gewist kunnen worden. 

Alle diensten zijn cloud based, waardoor back-up gegarandeerd is. De bescherming van onze cliëntgegevens wordt beheerd door organisatie LennMedia. Met hen is een overeenkomst getekend. Zij hebben een veilige en betrouwbare Sharepoint omgeving gebouwd en we scoren hoog op de veiligheid rating index. De keuze is hiervoor gemaakt omdat het cliëntsysteem soms te star is, waardoor medewerkers standaard een behoefte hebben om buiten het cliëntsysteem om te werken. 

Door hier een systeem van te voren voor in te richten, hebben ze vrijheid in werken en tegelijkertijd wel richting. 

Verwerkersovereenkomsten

  • LennMedia: Internet, beheer, opslag, device management ligt bij LennMedia
  • MichielvandenBroek Consultancy: Microsoft specialist
  • Zorgadmin: cliëntsysteem
  • ZilliZ: cliëntsysteem
  • Embloom: testomgeving
  • Minddistrict: e-Health platform